Kompletacyjny przeładunek towarów

Jest wiele możliwości by towary pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw przemieszczać szybciej. Wiele zależy od organizacji pracy, wymiany informacji i komunikacji. Skupmy się na sferze organizacyjnej. Tutaj istotną rolę spełnia kompletacyjny przeładunek towarów, czyli ogół czynności, które wchodzą w skład rozładunku i załadunku towarów, ale również ich segregacja i scalanie, czyli przepływ towarów między magazynami a środkami transportu znajdującymi się w tzw. bramach przyjęć oraz bramach wydań.

Ten rodzaj przeładunku towarów pozwala na wyeliminowanie z łańcucha dostaw wielu czynności związanych ze składowaniem towarów w magazynie oraz z manipulacją nimi.

W łańcuchu dostaw z magazynem tradycyjnym (czy w przypadku otwartych powierzchni, czy zamkniętych powierzchni magazynowych), towary są składowane do momentu gdy klient go zamówi. Kiedy to nastąpi, zamówienie jest kompletowane z przechowywanego w magazynie zapasu. Potem następuje uzupełnienie zamówionego towaru i dalszy okres jego składowania.

Gdy zastosowany zostanie przeładunek towarów kompletacyjny, wygląda to inaczej. Najpierw klient jest informowany o możliwości dostarczenia mu określonego produktu, a dopiero potem, gdy zdecyduje się na jego zamówienie, towar jest dostarczany do magazynu. Tak wiec jest to tak naprawdę wymiana towarów pomiędzy dwoma podmiotami, z których jeden dysponuje zapasem towaru, a drugi go zamawia. Nie ma potrzeby składowania towaru w magazynie pośrednim.

Przeładunek towarów Przeładunek towaru tą metodą pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby klientów i efektywne ich zaspokajanie. Dzięki niemu obniżyć też można koszty związane z zarządzaniem i składowaniem zapasów towarów. Sprzyja to nawiązaniu ścisłej współpracy między producentem dystrybutorem oraz klientem.

Oczywiście wdrożenie kompletacyjnego przeładunku towarów jest związane ze sprostaniem pewnym wymogom. Sortowanie, łączenie i kompletowanie towarów pochodzących od różnych producentów wymaga sprawnego zarządzania w czasie rzeczywistym za pomocą systemów informatycznych oraz obszernej powierzchni platformy, na której dokonywany jest przeładunek.

Przeładunek kompletacyjny jest szeroko stosowany i ceniony w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach z uwagi na to, że pozwala na znaczne skrócenie czasu dostawy.


Zobacz także: usługi magazynowezewnętrzne usługi magazynowe, magazyny konsygnacyjne, transport kontenerowy.

PPUH Zrembud Sp. z o.o.
ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn
tel./fax +48 33 85 20 738; +48 33 85 22 604
mail: biuro@zrembud.com.pl