Magazyn konsygnacyjny

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z istnienia pojęciamagazynu konsygnacyjnego, a tym bardziej nie zdają sobie sprawy z tego, jakie korzyści może przynieść jego wykorzystanie. Jest to pojęcie skierowane głównie do przedsiębiorców prowadzących transakcje wewnątrzwspólnotowe UE i zapewnia im m.in. stosunkowo spory zakres korzyści związanych z rozliczeniem podatku VAT. Przyjrzyjmy się nieco bliżej całemu pojęciu i spróbujmy określić korzyści, jakie faktycznie płyną dla przedsiębiorców, którzy mogą wykorzystać skład konsygnacyjny w swojej działalności.

Czym jest magazyn konsygnacyjny?

Pojęcie magazynu konsygnacyjnego powstało przede wszystkim dla potrzeb przedsiębiorców prowadzących działalność handlową na terenie UE. Największą zaletą posiadania magazynu konsygnacyjnego jest fakt, iż w przypadku kiedy towar od dostawcy wpływa do magazynu, nabywca jeszcze nie jest objęty obowiązkiem opłacenia podatku VAT, gdyż taki obowiązek powstaje dopiero w momencie, kiedy nabywca podejmie towar ze składu konsygnacyjnego.

Bardzo dobrym i obrazowym przykładem może być sytuacja firmy produkcyjnej, która w procesie produkcji wykorzystuje wiele części sprowadzanych z innych państw UE, od innych przedsiębiorstw. W przypadku, kiedy firma takowa prowadziłaby zwykły magazyn, w momencie kiedy wszystkie zamówione części trafiłyby do jej magazynu, natychmiast powstałby obowiązek opłacenia podatku VAT. W przypadku zaś prowadzenia składu konsygnacyjnego, przedsiębiorca jest w stanie zamówić bardzo duże ilości części, zaś podatek VAT, płacić systematycznie, w miarę pobierania tych części z magazynu, już na produkcję. Jest to więc bardzo wygodnym rozwiązaniem, pozwalającym na lekką optymalizację ponoszonych przez producenta kosztów związanych z podatkiem VAT od towarów i usług. Co prawda, rzeczony podatek i tak trzeba będzie zapłacić, jednakże będzie to nieco bardziej rozłożone w czasie, co zawsze wpływa na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Musimy tutaj także pamiętać o tym, iż przypadku nietransakcyjnego przemieszczenia towarów wewnątrz UE, podatek VAT rozlicza zawsze nabywca. Dzięki zaś prowadzeniu składu konsygnacyjnego, nie jest obowiązany do jego rozliczania od razu po wpłynięciu towaru do magazynu konsygnacyjnego.
magazyn konsygnacyjny

Dla kogo magazyn konsygnacyjny?

Oczywiście koncepcja magazynu konsygnacyjnego nie jest to rozwiązaniem masowym, a bardziej adresowanym dla pewnej grupy przedsiębiorców, dla których prowadzenie tego typu składu będzie wiązać się z określonymi korzyściami. Będą to przede wszystkim:

  • Przedsiębiorcy, którzy nie chcą rejestrować się jako podatnicy VAT w krajach do których dostarczają towary.
  • Przedsiębiorcy mający wielu kontrahentów na terenie UE, chcący zapewnić płynność dostaw, a jednocześnie nie są w stanie przewidzieć pełnego zapotrzebowania w określonym czasie.
  • Nabywcy, chcący zwiększyć płynność finansową, poprzez fakt płacenia podatku VAT dopiero w momencie pobrania towaru z magazynu, a nie w momencie kiedy towar przekracza granicę wewnątrz państw UE.

Jest więc kilka ciekawych przykładów, w których prowadzenie składu/magazynu konsygnacyjnego będzie się bardzo dobrze sprawdzać, toteż warto tego typu rozwiązanie brać pod uwagę, szczególnie w przypadku, kiedy może wpłynąć pozytywnie na prowadzoną działalność na terenie UE. Rozwiązania magazynów konsygnacyjnych są dostępne także poprzez usługi magazynowe.

PPUH Zrembud Sp. z o.o.
ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn
tel./fax +48 33 85 20 738; +48 33 85 22 604
mail: biuro@zrembud.com.pl