Rodzaje powierzchni magazynowych

Magazynowanie to według wszystkich podręczników, zespół czynności związanych z czasowym przyjmowaniem, składowaniem, przechowywaniem, kompletowaniem, przemieszczaniem, konserwacją, ewidencjonowaniem, kontrolowaniem i wydawaniem dóbr materialnych.

W przypadku magazynów, możemy zastosować kilka podziałów rodzajowych, czego rozwinięcie przedstawiamy poniżej.

Usługi magazynowania - podział magazynów

Magazyny możemy podzielić według kilku różnych kryteriów: przeznaczenia, [ostaci przechowywanych materiałów, warunków przechowywania, rozwiązań techniczno-organizacyjnych oraz grup i rodzajów budowli magazynowych.

Podział magazynów ze względu na przeznaczenie:

 • Magazyny przemysłowe – zapewniające ciągłość produkcji i zbytu. Przeznaczone do składowania surowców, półfabrykatów, opakowań, wyrobów gotowych
 • Magazyny dystrybucyjne – zapewniające rozdział towarów oraz ciągłość zaopatrzenia materiałowego i konsumpcji
 • Magazyny rezerwowe – służą do gromadzenia i przechowywania zapasów na dłuższy okres czasu.

Specyficzną formą magazynowania mogą być także magazyny konsygnacyjne.

Podział magazynów ze względu na postać przechowywanych towarów:

 • Magazyny materiałów sztukowych
 • Magazyny materiałów sypkich
 • Magazyny materiałów płynnych, cieczy i gazów

Podział magazynów ze względu na warunki przechowywania:

 • Magazyny materiałów wymagających specjalnych warunków, nie stwarzających zagrożeń
 • Magazyny materiałów wymagających ściśle określonych warunków składowania
 • Magazyny materiałów stanowiących zagrożenie.

Powierzchnie magazynowe

Oczywiście podział magazynów będzie o wiele bardziej złożony a niektóre z powyższych grup magazynowych, możemy w dalszym ciągu dzielić na kolejne. Warto także tutaj wspomnieć o tym, iż w przypadku podziału magazynów, warto przeprowadzić systematyzację powierzchni magazynowych, które także możemy tutaj podzielić na kilka grup, a będą to:

 • Powierzchnie magazynowe otwarte (wszelkiego rodzaju otwarte składowiska, z nawierzchnią gruntową, bądź utwardzoną)
 • Powierzchnie magazynowe zamknięte (wszelkiego rodzaju zbiorniki zamknięte, podziemne, naziemne, silosy, zasobniki, oraz przede wszystkim budynki magazynowe, piętrowe, parterowe, podziemne)
 • Powierzchni magazynowe półotwarte ( wszelkiego rodzaju wiaty, zasieki i zbiorniki otwarte)

Rodzaje powierzchni magazynowych – podsumowanie

Korzystanie z poszczególnych rodzajów powierzchni magazynowej, czy też rodzaju magazynu, zależne będzie przede wszystkim od wymagań dotyczących składowania poszczególnych rodzajów towarów. Jest to istotnym szczegółem, bowiem w większości przypadków, uszkodzenia składowanych towarów, surowców, oraz straty towarowe, wynikają często z niewłaściwego ich składowania, czy też składowania w niewłaściwych warunkach, w nieodpowiednio dobranej powierzchni magazynowej. Firmy świadczące usługi magazynowe powinny być w stanie zapewnić m.in. operacje na kontenerach - załadunek i rozładunek kontenerów.

Powierzchnie magazynowe

Zobacz także: usługi magazynowe, zewnętrzne usługi magazynowe

PPUH Zrembud Sp. z o.o.
ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn
tel./fax +48 33 85 20 738; +48 33 85 22 604
mail: biuro@zrembud.com.pl