Zamknięte powierzchnie magazynowe

Kolejna forma powierzchni magazynowych zamkniętych to budynki magazynowe. Budynki magazynowe należą do budowli magazynowych zamkniętych i przechowuje się w nich wszystkie te towary, które są wrażliwe na działanie czynników atmosferycznych oraz wymagają odpowiedniego zabezpieczenia, by ich właściwości pozostały niezmienione.

Powierzchnie magazynowe tego typu mogą posiadać jedną lub kilka kondygnacji. Te drugie są dzisiaj spotykane najczęściej, z uwagi na swoją uniwersalność. Konstruowane są z żelbetonu i stali, zaś ściany i pokrycie dachowe wykonane jest z materiałów spełniających odpowiednie normy przeciwpożarowe. Każdy taki magazyn wyposażony jest w zestaw niezbędnych instalacji w tym instalacje odgromowe oraz przeciwpożarowe. W niektórych magazynach są też instalacje klimatyczne pozwalające na utrzymanie odpowiedniej temperatury, przepływu i wilgotności powietrza. Te elementy tworzą mikroklimat wewnątrz magazynu klimatyzowanego. Trzeba jednak pamiętać, że nigdy nie jest on stały z uwagi na to, że poszczególne elementy tworzące magazyn nie są szczelne, a ponadto podczas załadunku i rozładunku powietrze i wilgoć dostają się do wnętrza z zewnątrz. Dlatego konieczne jest stale monitorowanie tych parametrów pomieszczeń magazynowych (także magazynów klimatyzowanych), by w razie potrzeby ogrzać, ochłodzić, osuszyć, nawilgocić, nawiać bądź usunąć powietrze.

wózek do transportu w powierzchniach magazynowych

Ze względu na to jakich urządzeń używać można w magazynach do piętrzenia towarów, dzieli się je na niskie i wysokie

W magazynach niskich, których wysokość to maksymalnie 12 metrów, do prac magazynowych używa się wózków widłowych podnośnikowych. Konstrukcja tych budynków opiera się na słupach znajdujących się wewnątrz magazynu. Pomiędzy tymi slupami ustawione są regały paletowe umożliwiające piętrzenie towarów na paletach.

W magazynach wysokich o wysokości ponad 12 metrów do piętrzenia towarów stosuje się układnice regałowe. Budowle te, to hale magazynowe, w których konstrukcja oparta jest na słupach nośnych regałów paletowych. Rozładunek pojazdów w takich budowlach dokonywany jest w specjalnych bramach. Samochód ustawia się tak by skrzynia ładowna przylegała bezpośrednio do bramy, następnie łączy się go z bramą za pomocą gumowej śluzy. Dzięki temu podczas rozładunku do magazynu nie ma dostępu powietrze z zewnątrz a nie osoby niepowołane.

Alternatywą powierzchni magazynowych zamkniętych, mogą być otwarte powierzchnie magazynowe jak np. wiaty i place składowe.

PPUH Zrembud Sp. z o.o.
ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn
tel./fax +48 33 85 20 738; +48 33 85 22 604
mail: biuro@zrembud.com.pl