Otwarte powierzchnie magazynowe – place składowe i wiaty magazynowe

Powierzchnie magazynowe stosowane w logistyce i przechowywaniu towarów, mogą posiadać różną formę. Do przykładowych rozwiązań powierzchni magazynowych należą place składowe i wiaty magazynowe

Plac składowy zaliczany jest do budowli-powierzchni magazynowych otwartych. Jest to utwardzona, ogrodzona powierzchnia magazynowa przystosowana do tego, by składować na niej towary oraz by mogły po niej poruszać się środki służące do transportu. Nawierzchnie placów bywają różne, zależnie od tego do składowania jakich towarów są one przeznaczone. Najczęściej wykonuje się je z wylewki betonowej lub z prefabrykatów, np. z różnego rodzaju kostek, po to by były równe i odporne na duże obciążenia.

Ogrodzenie placu to z jednej strony sposób na zabezpieczenie przed kradzieżą z drugiej zaś forma wydzielenia odrębnych pól składowych, miejsc dokonywania przeładunku i dróg manipulacyjnych. Bezpieczeństwu pracy i składowanych towarów służy również odpowiednie oświetlenie. Dodatkowo, w przypadku magazynowania produktów łatwopalnych, niezbędny jest również system instalacji przeciwpożarowej, w której skład wchodzi podręczny sprzęt do gaszenia pożarów oraz odpowiednia liczba hydrantów.

Innym rodzajem budowli/powierzchni magazynowych – tym razem półotwartych, są wiaty. Można powiedzieć, że to bardziej zaawansowana forma placu składowego. Różni się od swej podstawowej wersji tym, że jest zadaszona. Jeśli dach stoi jedynie na słupach mamy do czynienia z wiatą nieosłoniętą. Jeśli oprócz dachu jest przynajmniej jedna ściana, powierzchnię tę nazywamy wiatą osłoniętą.

wózek do transportu w powierzchniach

Wysokość użytkowa wiaty zależy od wysokości słupów, na których znajduje się dach. Powinny być one na tyle wysokie, by na powierzchni magazynowej możliwe było piętrzenie towarów do maksymalnej dopuszczalnej wysokości oraz do możliwości urządzeń służących do piętrzenia ładunków. Oczywiście musi być zachowana też pewna przestrzeń luzu. Wszystkie elementy konstrukcyjne, z których zbudowane są wiaty, muszą cechować się jakimś stopniem ognioodporności, tym wyższym, im większa łatwopalnością cechują się towary w nich przechowywane.

Alternatywą powierzchni otwartych, mogą być zamknięte powierzchnie magazynowe oparte o budowle zamknięte.


Zobacz także: usługi magazynowezewnętrzne usługi magazynowe, magazyny konsygnacyjne, transport kontenerowy.

PPUH Zrembud Sp. z o.o.
ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn
tel./fax +48 33 85 20 738; +48 33 85 22 604
mail: biuro@zrembud.com.pl