Rozładunek kontenerów

Wykorzystanie kontenerów w logistyce bardzo usprawnia zarówno transport towarów jak również usługi magazynowe , załadunek, rozładunek, składowanie i przeładunek towarów. Według definicji kontener jest trwałym urządzeniem transportowym, które może być używane wielokrotnie, posiadającym urządzenia i osprzęt pozwalający na manipulację nim, szczególnie przeładowywanie go pomiędzy różnymi środkami transportu. Ostatnią z istotnych cech kontenera jest możliwość łatwego napełniania go oraz opróżniania.Rozładunek kontenerów jest z reguły stosunkowo prostym zabiegiem. Kontener jest też jednostką ładunkową, na której opiera się system konteneryzacji.

Przeładunek kontenerów

Sposób rozładunku poszczególnych kontenerów zależy od ich rodzaju. Najczęściej spotykanymi są kontenery uniwersalne. Ich konstrukcja złożona jest z podstawy wykonanej ze stali i słupków na jej rogach. Do nich przymocowane na stałe są wodoszczelne drzwi z kilkoma zamkami. Takie kontenery używane są przede wszystkim do przewożenia towarów o niewielkich gabarytach (drobnicowych). Czasami są modyfikowane tak, by mogły służyć do transportu luzem towarów sypkich a nawet płynnych.

Do przewozu ładunków, których gabaryty przekraczają rozmiary kontenera, jak również takich, które muszą być załadowane od góry, używa się kontenerów z otwartym dachem. Po załadunku przykrywa się je plandeką albo dachem stalowym. Kontenery tego typu używane są też do przewozu towarów sypkich z uwagi na łatwy ich załadunek (wsypywanie od góry).

Kolejnym typem są kontenery – cysterny zwane też zbiornikowymi. Jak sama nazwa wskazuje, transportuje się nimi różnego rodzaju płyny takie jak chemikalia czy płynne produkty spożywcze. Z uwagi na to, że ciecze pod wpływem temperatury zmieniają swoją objętość, kontenery zbiornikowe napełnia się maksymalnie w 95 % ich objętości a ta wynosić może do 20 tys. litrów.

Są i takie towary, które wymagają stałej temperatury w transporcie. Do ich przewozu używane są kontenery chłodnicze oraz izotermiczne. Dzięki specjalnej konstrukcji, w skład której wchodzi pianka termoizolacyjna, można utrzymać w nich niezmienną temperaturę. Mimo tej szczelności, przy załadunku, powinno się pozostawić u góry kontenera, szczelinę o szerokości 75 mm. Rozładunek tego typu kontenerów często następuje do odpowiednich klimatyzowanych magazynów

Kolejnym typem kontenerów stosowanych w transporcie są kontenery mające kształt platform. Za ich pomocą przewozi się towary bardzo ciężkie i posiadające duże gabaryty. Ładowność takich kontenerów sięga nawet 40 ton.

Najczęściej spotykane kontenery mają długość 6 lub 12 metrów. Te pierwsze mogą być ustawiane w sposób podwójny, na sobie, te drugie zajmują całą naczepę. Gry dostawca wiezie dwa 6-metrowe kontenery, może w jednym kursie obsłużyć dwóch odbiorców, co jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym w porównaniu z dwoma odrębnymi kursami.
Wprowadzenie kontenerów do transportu znacznie przyśpieszyło przewóz towarów z uwagi na dużą ich pojemność oraz łatwość załadunku i rozładunku. Bywa i tak, że kontenery pełnić mogą przez pewien krótki okres czasu rolę magazynu, odciążając inne powierzchnie magazynowe.

PPUH Zrembud Sp. z o.o.
ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn
tel./fax +48 33 85 20 738; +48 33 85 22 604
mail: biuro@zrembud.com.pl