Obsługa kontenerów w transporcie międzynarodowym

Praktycznie każde przedsiębiorstwo chcące prowadzić swoją działalność na skalę międzynarodową powinno przede wszystkim znaleźć odpowiedniego dostawcę usług spedycji międzynarodowej, który zapewni im sprawną obsługę w tym zakresie. Chodzi tutaj nie tylko o samą wysyłkę towarów do zagranicznych kontrahentów, ale także o ich przyjmowanie, magazynowanie, usługi magazynowe, przeładunek na kontenery, dostarczenie do odpowiedniego punktu odbioru, gdzie odbywa się rozładunek kontenerów i zostaną one przeładowane na odpowiedni środek transportu celem dostarczenia do odbiorcy.
Przeładunek kontenerów

Wykorzystanie poszczególnych dróg transportu kontenerów w spedycji międzynarodowej

W przypadku transportu towarów na rynku międzynarodowym, mamy do czynienia z kilkoma środkami transportu.

Kontenerowy transport morski

Najbardziej popularny jest tutaj transport morski, który w 2006 roku zapewniał transport 6,8 mld ton ładunków, a flota transportowa liczyła sobie prawie 41 tys. statków. Transport drogą morską swoją wielką popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, iż zapewnia niskie koszty przewozu towarów na bardzo duże odległości. Droga morska sięga praktycznie do wszystkich najważniejszych centrów handlowych całego świata (porty morskie). Jednakże trzeba pamiętać, iż wykorzystanie drogi morskiej, nieodłącznie wiąże się także z wykorzystaniem dróg kolejowych, czy też samochodowych, bowiem w pierwszej kolejności, towary musza trafić do portu towarowego, i stamtąd tez muszą być odbierane. Transport morski jest w zdecydowanej większości przypadków realizowany w oparciu o ładunki umieszczone w kontenerach.

Transport lotniczy

Pod względem masy przewożonych ładunków, transport lotniczy niesie poważne ograniczenia. Największą jego zaletą jest jednak krótki czas transportu, co w niektórych okolicznościach będzie odgrywać bardzo istotną rolę. Oczywiście na uwagę zasługuje także fakt dość sporego zasięgu, gdzie krótkodystansowe statki powietrzne mają zasięg rzędu 1500 km, natomiast największe samoloty, mogą na jednym tankowaniu przelecieć 12-14 tys. km. W transporcie międzynarodowym, zapewnia to niesamowite wręcz możliwości szybkiego transportu towarów na dość spore odległości, co prawda dość kosztowne, aczkolwiek w wielu przypadkach wręcz niezbędne.
W przypadku transportu lotniczego, występuje specyficzna forma i rozmiar kontenera. Kontenery lotnicze zbudowane są z lekkich materiałów (np. aluminium+poliwęglan) a także posiadają specyficzne wymiary dopasowane do zdolności ładunkowych jednostek powietrznych.

Transport samochodowy

transport międzynarodowy przy usługach magazynowych Transport samochodowy swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, iż mamy tutaj do czynienia z dość dobrym rozmieszczeniem sieci dróg, które skutecznie docierają do wszystkich miejsc produkcji oraz dystrybucji poszczególnych towarów, a więc nie trzeba tutaj posiłkować się innymi środkami transportu. Jest to perfekcyjny środek transportu do wykorzystania w obsłudze niewielkich i rozproszonych potoków ładunkowych. Wykorzystywany także w spedycji międzynarodowej, aczkolwiek na niewielkich odległościach i raczej ograniczonych danym kontynentem. Często transport samochodowy jest łączony z morskim i polega na przewożeniu kontenerów, tych samych które załadowywane są na statek, czy rozładowane ze statku. Niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy po rozładunku kontenera z jednostki pływającej, ciągnikiem samochodu typu TIR jest przewożony na adres docelowy, a procedura celna jest realizowana w lokalnym urzędzie celnym klienta.

Transport kolejowy

Co prawda transport kolejowy czasy swojej świetności ma już dawno za sobą (a przypadały one na drugą połowę XIX w i pierwszą wieku XX), jest jednak wykorzystywany także współcześnie, przede wszystkim w spedycji międzynarodowej. Cechuje go przede wszystkim równomierne rozmieszczenie sieci dróg i punktów transportowych. W naszym regionie transport kolejowy przede wszystkim wykorzystywany jest w przypadku przewożenia ładunków masowych, w szczególności takich jak węgiel, ruda żelaza, zboża, czy też nawozy. Transport kolejowy jest silnie wypierany przez transport samochodowy. Mimo tego można zauważyć rozwój w pewnych relacjach – w tym zakresie rozwija się transport kontenerów koleją z Chin. Taki sposób transportu jest wielokrotnie bardziej kosztowny niż transport kontenerów drogą morską, zyskujemy jednak zmniejszenie czasu transportu (np. z ponad 4 tygodni do ok 14-20 dni) . Wykorzystanie drogi kolejowej do transportu kontenerów, wydaje się że może być rozważany szczególnie do transportu towarów drogich i/lub bardzo pilnych terminowych dostaw, gdzie różnica w czasie może zdecydować o powodzeniu transakcji.

Korzystanie z transportu międzynarodowego

Celem wykorzystania transportu międzynarodowego, należy zagwarantować sobie odpowiednią obsługę logistyczną zewnętrznej firmy, która zagwarantuje przedsiębiorcy kompleksowość działań. Możemy tutaj wyszczególnić przede wszystkim, procesy przyjmowania towaru do spedycji i jego przechowywania do czasu, aż uzbierana będzie odpowiednia jego ilość. Następnie towary te są ładowane na kontenery, i dostarczane do portów lotniczych, morskich czy też kolejowych, skąd dostarczane są do poszczególnych punktów odbioru. Tam z kolei następuje rozładunek kontenerów, przeładunek towarów na samochody i ostateczny transport do pojedynczych odbiorców.

Mając na względzie przebieg całego procesu w spedycji międzynarodowej, można powiedzieć, iż szczególną rolę będzie tutaj odgrywać zewnętrzna obsługa magazynowo logistyczna, która będzie gwarantować pełną obsługę magazynową kontenerów, to jest załadunek i rozładunek kontenerów oraz ich transport poszczególnymi drogami transportowymi. W tym szczególnym przypadku trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na możliwości konkretnego usługodawcy, oraz poziom cen jego usług, co będzie się przekładać rzecz jasna na kosztowność całego procesu transportowego.

Generalnie można stwierdzić, iż transport kontenerowy jest obecnie mocno rozwiniętą i popularną formą w przypadku spedycji międzynarodowej, usług logistycznych, magazynowych, wobec czego też, w przypadku prowadzenia działalności produkcji na skalę międzynarodową, będzie to niezbędne ogniwo umożliwiające wymianę surowców i towarów z poszczególnymi, zagranicznymi kontrahentami.

Transport kontenerami

PPUH Zrembud Sp. z o.o.
ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn
tel./fax +48 33 85 20 738; +48 33 85 22 604
mail: biuro@zrembud.com.pl