Usługi magazynowe zewnętrzne – więcej informacji

Rola zewnętrznych usług magazynowych we współczesnych przedsiębiorstwach

W ostatnich latach w sektorze usług dla przedsiębiorców, spopularyzowała się usługa magazynowania zewnętrznego. Powstała ona w wyniku coraz większego zapotrzebowania wielu producentów na dodatkową przestrzeń magazynową, którą można skutecznie wykorzystać w celu przechowywania dużych ilości surowca produkcyjnego, jak również gotowych wyrobów. Korzystanie z tego typu usług niesie dla przedsiębiorcy określone korzyści, o których piszemy poniżej, aby uświadomić, jak bardzo korzystnie, może wpływać na rozwój i możliwości przedsiębiorstwa, wykorzystanie w swojej działalności zewnętrznych usług magazynowych.

Magazynowanie surowca

Każdy zakład produkcyjny, w pewnym stopniu uzależniony jest od swoich dostawców surowców, niezbędnych do wytwarzania określonych dóbr. W przypadku, kiedy dostawcy zawiodą pojawia się dość poważny problem, wobec czego warto posiadać na stanie pewną nadwyżkę surowca, która umożliwi zachowanie ciągłości produkcji, nawet w przypadku, kiedy dostawca będzie miał chwilowe problemy z dostarczeniem surowca. Wymaga to jednak przeznaczenia sporej przestrzeni na magazyn, co nie zawsze jest takie korzystne i możliwe. Jeśli część posiadanej przestrzeni na swoich obiektach firma przeznaczy na magazyn, dodatkowo jest zmuszona do zapewnienia jego obsługi, zarówno ze strony pracowników jak i odpowiednich maszyn i urządzeń magazynowych (wózki widłowe, suwnice, itp.). Takie magazynowanie, nie zawsze będzie ekonomicznie opłacalne, szczególnie w przypadku, kiedy magazynowane surowce wymagają specjalnych warunków składowania (wilgotność, temperatura). Rozwiązaniem w takich sytuacjach mogą być usługi magazynowania zewnętrznego.

Usługi magazynowania zewnętrznego

Usługi magazynowe - usługi magazynowania zewnętrznego.

Wraz z pojawieniem się zewnętrznych usług magazynowych - usług magazynowania zewnętrznego, wielu producentów (a także firm handlowych/dystrybucyjnych) dostrzegło liczne korzyści płynące z tego rozwiązania i zaczęli dość skutecznie i efektywnie z niego korzystać. W tym przypadku dostawca usługi magazynowania z reguły zapewnia także pełna obsługę logistyczną magazynu, a więc przyjęcie i wydawanie towarów. Koszty utrzymania magazynu podzielone są pomiędzy wielu przedsiębiorców, wynajmujących jego poszczególne części, wobec czego, mogą zapewnić poszczególnym klientom istotną efektywność ekonomiczną. Dlatego też, przedsiębiorca zapewniający obsługę magazynową i logistyczną innym podmiotom gospodarczym, nie musi od swoich zleceniodawców pobierać takich samych opłat, jakie ci, ponosiliby w przypadku utrzymywania własnych magazynów.

Zewnętrzne usługi magazynowe - jak to wygląda w praktyce?

Jeśli chodzi o przebieg całego procesu zewnętrznego magazynowania, to warto tutaj wiedzieć, iż w większości przypadków, zamawiane przez zakłady produkcyjne surowce, trafiają na magazyn zewnętrzny, gdzie są przechowywane w odpowiednich warunkach, a następnie w ustalonych wcześniej ilościach i terminach, dostarczane na obiekty produkcyjne. Jest to bardzo wygodne i komfortowe, tym bardziej, iż cała odpowiedzialność, za bezpieczeństwo oraz terminowość dostaw spoczywa na usługodawcy oferującym usługi magazynowe i logistyczne.

Korzyści płynące z wykorzystania zewnętrznych usług magazynowych.

Z tytułu korzystania z zewnętrznych usług magazynowych, dla przedsiębiorcy można wskazać szereg korzyści:

  • Niższe koszty magazynowania - najem tylko takiej powierzchni magazynowej, jaka obecnie jest potrzebna, oraz brak konieczności utrzymywania pracowników magazynowych.
  • Przerzucenie odpowiedzialności za magazynowane towary na usługodawcę - właściciel magazynu jest obowiązany do tego, aby zadbać o bezpieczeństwo i odpowiednie warunki składowania magazynowanych towarów i surowców
  • Zwolnienie przestrzeni na własnych obiektach - zaoszczędzona przestrzeń może posłużyć do zwiększenia mocy przerobowych lub wdrażania zupełnie nowych technologii, co skutkuje zwiększeniem rentowności przedsiębiorstwa.
  • Bezpieczeństwo ciągłości produkcyjnej – na zewnętrznym magazynie zazwyczaj można zmagazynować większą ilość surowca produkcyjnego, co w przypadku jakichkolwiek potknięć dostawcy, zagwarantuje przedsiębiorcy możliwość utrzymania ciągłości produkcyjnej, przez pewien okres czasu, do momentu, kiedy dostawca nie wznowi dostaw.

Jak więc widać, zewnętrzne usługi magazynowe pełnią na chwilę obecną bardzo ważną i pożyteczną rolę, zapewniając przedsiębiorcom zupełnie nowe możliwości, co też przekłada się na ich efektywność. Można więc powiedzieć, iż korzystanie z tego typu usług, będzie jak najbardziej uzasadnione ekonomicznie, i w wielu okolicznościach może się przekładać na bardzo konkretne oszczędności przedsiębiorcy, co rzecz jasna przekłada się na stale rosnące zainteresowanie tego typu usługami.

Usługi magazynowania - więcej informacji

Przeczytaj także na temat zewnętrznych usług magazynowych,

PPUH Zrembud Sp. z o.o.
ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn
tel./fax +48 33 85 20 738; +48 33 85 22 604
mail: biuro@zrembud.com.pl