Usługi magazynowe w przedsiębiorstwach

W ostatnich latach w sektorze przedsiębiorstw, spopularyzowała się usługa, jaką jest magazynowanie zewnętrzne. Powstała ona w wyniku coraz większego zapotrzebowania wielu producentów na dodatkową przestrzeń magazynową, którą można będzie skutecznie wykorzystać w celu przechowywania dużych ilości surowca produkcyjnego, jak również gotowych wyrobów. Korzystanie z tego typu usług niesie dla przedsiębiorcy określone korzyści, o których opowiemy poniżej, aby uświadomić, jak bardzo korzystnie, może wpływać na rozwój i możliwości przedsiębiorstwa, wykorzystanie w swojej działalności zewnętrznych usług magazynowych.

Magazynowanie surowca

Każdy zakład produkcyjny, w pewnym stopniu często uzależniony jest od swoich dostawców surowców, niezbędnych do wytwarzania określonych dóbr. W przypadku, kiedy dostawcy zawiodą pojawia się dość poważny problem, wobec czego warto zawsze posiadać na stanie pewną nadwyżkę surowca, która umożliwi zachowanie ciągłości produkcji, nawet w przypadku, kiedy dostawca będzie miał chwilowe problemy z dostarczeniem surowca. Wymaga to jednak przeznaczenia sporej przestrzeni na magazyn, co nie zawsze jest możliwe i korzystne. Chodzi tutaj o to, iż należy pewną część posiadanej przestrzeni na swoich obiektach przeznaczyć na magazyn i dodatkowo zapewnić jego obsługę, zarówno ze strony pracowników jak i odpowiednich maszyn i urządzeń magazynowych (wózki widłowe, suwnice, itp.), co nie jest rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym, szczególnie w przypadku, kiedy magazynowane surowce wymagają specjalnych warunków składowania (wilgotność, temperatura). Niemniej często dotychczas, z braku alternatyw, funkcjonowało rozwiązanie właśnie takie, które niestety przyczyniało się do ograniczenia dochodowości przedsiębiorstwa.

Usługi magazynowania zewnętrznego

Wraz z pojawieniem się usług magazynowania zewnętrznego, wielu producentów dostrzegło liczne korzyści płynące z tego rozwiązania i zaczęli dość skutecznie i efektywnie z niego korzystać. W tym przypadku dostawca usługi magazynowania z reguły zapewnia także pełna obsługę logistyczna magazynu, a więc przyjęcie i wydawanie towarów z magazynu. Koszty utrzymania magazynu podzielone są pomiędzy wielu przedsiębiorców, wynajmujących poszczególne części magazynu, wobec czego, jednostkowo są to o wiele niższe koszty. Dlatego też, przedsiębiorca zapewniający obsługę magazynową i logistyczną innym podmiotom gospodarczym, nie musi od swoich zleceniodawców pobierać takich samych opłat, jakie ci, ponosiliby w przypadku utrzymywania własnych magazynów.

oferta usług magazynowych

Zewnętrzne usługi magazynowe - jak to wygląda w praktyce?

Jeśli chodzi o przebieg całego procesu zewnętrznego magazynowania, to warto tutaj wiedzieć, iż w większości przypadków, zamawiane przez zakłady produkcyjne surowce, trafiają na magazyn zewnętrzny, gdzie są przechowywane w odpowiednich warunkach, a następnie w ustalonych wcześniej ilościach i terminach, dostarczane na obiekty produkcyjne. Jest to bardzo wygodne i komfortowe, tym bardziej, iż cała odpowiedzialność, za bezpieczeństwo oraz terminowość dostaw spoczywa na usługodawcy oferującym usługi magazynowe i logistyczne.

Korzyści płynące z wykorzystania zewnętrznych usług magazynowych

Jak już wspomnieliśmy, z tytułu korzystania z zewnętrznych usług magazynowych, dla przedsiębiorcy płynie stosunkowo sporo korzyści. Przede wszystkim trzeba tutaj wyszczególnić:

  • Niższe koszty magazynowania - najem tylko takiej powierzchni, jaka obecnie jest potrzebna, oraz brak konieczności utrzymywania pracowników magazynowych.
  • Przerzucenie odpowiedzialności za magazynowane towary na usługodawcę - właściciel magazynu jest obowiązany do tego, aby zadbać o bezpieczeństwo i odpowiednie warunki składowania magazynowanych towarów i surowców
  • Zwolnienie przestrzeni na własnych obiektach - zaoszczędzona przestrzeń może posłużyć do zwiększenia mocy przerobowych lub wdrażania zupełnie nowych technologii, co skutkuje zwiększeniem rentowności przedsiębiorstwa.
  • Bezpieczeństwo ciągłości produkcyjnej – na zewnętrznym magazynie zazwyczaj można zmagazynować większą ilość surowca produkcyjnego, co w przypadku jakichkolwiek potknięć dostawcy, zagwarantuje przedsiębiorcy możliwość utrzymania ciągłości produkcyjnej, przez pewien okres czasu, do momentu, kiedy dostawca nie wznowi dostaw.

Jak więc widać, zewnętrzne usługi magazynowe pełnią na chwilę obecną bardzo ważną i pożyteczną rolę, zapewniając przedsiębiorcom zupełnie nowe możliwości, co też przekłada się na ich efektywność. Można więc powiedzieć, iż korzystanie z tego typu usług, będzie jak najbardziej uzasadnione ekonomicznie, i w wielu okolicznościach może się przekładać na bardzo konkretne oszczędności przedsiębiorcy, co rzecz jasna przekłada się na stale rosnące zainteresowanie tego typu usługami.

PPUH Zrembud Sp. z o.o.
ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn
tel./fax +48 33 85 20 738; +48 33 85 22 604
mail: biuro@zrembud.com.pl