W związku z realizacją przez PPHU Zrembud Spółka z o.o. projektu pt. „Opracowanie automatycznego regału szufladkowego, wykorzystującego zmodyfikowany system regałów rzędowych, odwróconych o 90 stopni, dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej” w ramach w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0373/17-00) zamieszczamy informację o aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych / zamówieniach.

Planowany termin realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

Podmioty zainteresowane dostawami proszone są o zapoznanie się z warunkami udziału oraz złożenie ofert zgodnie z warunkami określonymi w zamieszczonych zapytaniach ofertowych.

Zakończone zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 06/2018
z dn. 30.05.2018
dostawa kompletnego i działającego systemu hydraulicznego podnoszenia na potrzeby montażu prototypowej konstrukcji zmodyfikowanego system regałów rzędowych, odwróconych o 90 stopni, dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe nr 05/2018
z dn. 17.03.2018
przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w charakterze podwykonawcy Zapytania ofertowe
Załącznik 1 - Specyfikacja zadań
Załącznik 2 - Formularz ofertowy
Załącznik 3 - Wykaz osób
Załącznik 4 - Informacja doświadczenie
Zapytanie ofertowe nr 01/2018
z dn. 26.01.2018
zatrudnienie 1 osoby na stanowisko konstruktora-mechanika rozwiązań magazynowych w formie umowy zlecenia zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe nr 02/2018
z dn. 26.01.2018
zatrudnienie 1 osoby na stanowisko konstruktora-mechanika rozwiązań magazynowych w formie umowy zlecenia zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe nr 03/2018
z dn. 26.01.2018
zatrudnienie 1 osoby na stanowisko konstruktora-automatyka rozwiązań magazynowych w formie umowy zlecenia zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe nr 04/2018
z dn. 26.01.2018
zatrudnienie 1 osoby na stanowisko specjalista ds. opracowania systemów komputerowych do obsługi procesów logistycznych w formie umowy zlecenia zapytanie ofertowe

PPUH Zrembud Sp. z o.o.
ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn
tel./fax +48 33 85 20 738; +48 33 85 22 604
mail: biuro@zrembud.com.pl