W związku z realizacją przez PPHU Zrembud Spółka z o.o. projektu pt. „Opracowanie automatycznego regału szufladkowego, wykorzystującego zmodyfikowany system regałów rzędowych, odwróconych o 90 stopni, dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej” w ramach w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0373/17-00) zamieszczamy informację o aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych / zamówieniach.

Planowany termin realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

Podmioty zainteresowane dostawami proszone są o zapoznanie się z warunkami udziału oraz złożenie ofert zgodnie z warunkami określonymi w zamieszczonych zapytaniach ofertowych.

Zapytania ofertowe

WP Table Builder
©2019 PPUH Zrembud sp. z o.o. ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn tel./fax +48 33 85 20 738; +48 33 85 22 604 biuro@zrembud.com.pl